ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

O ιστότοπος www.efremoglou.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δ.ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ που εδρεύει στη
Ν. Ιωνία Αττικής Ατταλείας 19 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Μ.Α.Ε. 22017/04/Β90/156, με Α.Φ.Μ. 094287633 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:743901000 ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 9643719 & 210 2790121, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Δ.ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efremoglou.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό της κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας ακολουθεί πλήρως το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τα θέματα συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου όπως επίσης και το Νόμο περί προστασίας καταναλωτών (Ν. 2251/1994) ο οποίος ρυθμίζει θέματα πωλήσεων από απόσταση.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H Δ.ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα www.efremoglou.gr με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα www.efremoglou.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

Γενικά

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την www.efremoglou.gr προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η www.efremoglou.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν σκοπό να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία και είναι απόρρητα και απολύτως εμπιστευτικά. Αποδέκτες των δεδομένων είναι μόνο το προσωπικό του υπευθύνου επεξεργασίας. Τα δεδομένα δεν θα σταλούν σε τρίτη χώρα και θα τηρηθούν για διάστημα δέκα (10) ετών. Η www.efremoglou.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Η Δ.ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ σχεδίασε την ιστοσελίδα της www.efremoglou.gr έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο www.efremoglou.gr .

Το www.efremoglou.gr συλλέγει δυο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το www.efremoglou.gr .

Κατά την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το τηλέφωνο σας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης σε περίπτωση που ο πελάτης είναι εταιρεία και χρειάζεται η έκδοση τιμολογίου.

Πρόσβαση στις Πληροφορίες.

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση μιας παραγγελίας. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο τμήμα του www.efremoglou.gr . Η εκ μέρους σας παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω (απάντηση σε τυχών ερώτημα σας ,εκτέλεση της παραγγελίας σας) ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΤΕ. Το www.efremoglou.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία περίπτωση το www.efremoglou.gr δεν θα μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού ή επιβληθεί βάση δικαστικής απόφασης.

Διαφημιστικά Μηνύματα

Η Δ.ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ μέσω της ιστοσελίδας της www.efremoglou.gr εναρμονίζεται και εφαρμόζει πλήρως τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΕΕ) 679/2016.

Η Δ.ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ μέσω της ιστοσελίδας της www.efremoglou.gr δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών και της εμπορικής πολιτικής της εκτός αν εσείς δεν έχετε αντίρρηση και έχετε συναινέσει ρητά και εγγράφως για αυτό μέσω της φόρμας συναίνεσης χρήσης προσωπικών δεδομένων που διατίθεται από την ιστοσελίδα μας.
Η συγκατάθεσή σας δίνεται προς το σκοπό ενημέρωσης, χωρίς συμβατική υποχρέωση σας και χωρίς συνέπειες από ενδεχόμενη άρνησή σας.
Τα δεδομένα που μας παραχωρείτε είναι απόρρητα και απολύτως εμπιστευτικά και δεν θα τα λάβει τρίτος για την προώθηση δικών του προϊόντων. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι μόνο το αρμόδιο προσωπικό της Δ.ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για την προώθηση ενημερώσεων για εμπορικές πολιτικές. Τα δεδομένα δεν θα σταλούν σε τρίτη χώρα και θα τηρηθούν για διάστημα δέκα (10) ετών. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής επίσης περιορισμού, φορητότητας ή αντίθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας και μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε με δήλωσή σας στα καταστήματα της εταιρείας Εφραίμογλου α.ε.β.ε., με email στο [email protected] καθώς και μέσω της φόρμας ανάκλησης συναίνεσης που διατίθεται από τη ιστοσελίδα μας.
Έχετε επίσης δικαίωμα προσφυγής στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτους

Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας δεν αποκαλύπτει, πωλεί, παραχωρεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε εξωτερικό οργανισμό, εκτός αν έχει μεσολαβήσει προγενέστερη έγγραφη ενημέρωση από εσάς ή εσείς έχετε εξουσιοδοτήσει το κατάστημα μας για την παροχή επιπλέον πληροφοριών ή όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Πολιτική Τιμών
Οι τιμές των προϊόντων οι οποίες αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α) εμπεριέχουν έκπτωση, αφορούν αποκλειστικά αγορές μέσω της ιστοσελίδας και καθορίζονται από την εταιρία μας .Oι αναγραφόμενες τιμές στο «eshop-online προσφορές» της ιστοσελίδας είναι οι τελικές και δεν συμψηφίζονται και δεν συνδιάζονται με άλλες προωθητικές ενέργειες ή προσφορές. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς ειδοποίηση. Βεβαίως, ο πελάτης καταβάλλει το ποσό το οποίο αναγράφεται στην παραγγελία του και δεν παίζει ρόλο αν μέχρι την ημερομηνία παράδοσης η τιμή έχει μεταβληθεί.

Οι τιμές των προϊόντων στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας  , μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος της.

Πολιτική Επιστροφών
Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, σας δίνει την δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων για οποιοδήποτε λόγο, τον οποίο δεν είστε υποχρεωμένοι να μας γνωστοποιήσετε. Η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας σας. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή πρέπει:
• Το εμπόρευμα να είναι στην κατάσταση στην οποία το παραλάβατε. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, να έχει λερωθεί ή να έχει αλλοιωθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
• Να είναι στην αρχική του συσκευασία ή συσκευασμένο με τρόπο που να διασφαλίζει την ασφαλή του μεταφορά.
• Να έχει ενημερωθεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με email στο [email protected] για τον τρόπο και την ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου εμπορεύματος.
Δήλωση Επιστροφής Εμπορεύματος
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιστροφή του εμπορεύματος που παραγγείλατε θα πρέπει να μας αποστείλετε e-mail στο [email protected]
Τρόποι Διακανονισμού Επιστροφής
Εφ’ όσον αποφασίσετε να επιστρέψετε το εμπόρευμα το οποίο αγοράσατε μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο διακανονισμού της επιστροφής. Οι δυνατότητες που σας δίνονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι οι εξής:
• Δημιουργία πιστωτικού υπολοίπου διάρκειας έως 12 μηνών από την ημερομηνία επιστροφής, για οποιαδήποτε νέα αγορά από το κατάστημά μας στο χρονικό διάστημα αυτό.
• Επιστροφή των χρημάτων σας – Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιστροφή των χρημάτων σας εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής τον οποίο είχατε επιλέξει. Έτσι το ποσό θα σας επιστραφεί είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας, είτε με την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε.
• Αποστολή νέου προϊόντος – Το νέο αυτό προϊόν μπορεί να είναι το ίδιο ή παραπλήσιο με το προηγούμενο ή μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο εμπόρευμα από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας.

Ολοκλήρωση Διαδικασίας Επιστροφής
Η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής του εμπορεύματος.
Κόστος Επιστροφής
Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του εμπορεύματος μόνο όταν:
• Έχει παραδοθεί με καθυστέρηση (εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας).
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει τον πελάτη.